Faktura inkluderar medlemsavgift 200 kr

Fakturan från TKF Fiberförening för fjärde kvartalet som kom med mejl 7/9 består denna gång även av en medlemsavgift för år 2016 på 200 kr helt i enlighet med beslutet på TKF års stämma. 03-05-2016. Fakturans förfallodag är 30/9.

Protokollet från stämman finns att läsa i sin helhet under fliken protokoll och stadgar.

Med vänlig hälsning – Åke Jansson

 

Sommar = åskvarning

webmail

Koppla från elektriskt anslutna prylar vid risk för åska exempelvis dator, TV, router för fiberanslutning. Kostnad 2.500 kr faktureras för byte av åskskadad mediaomvandlare (router). I regel skadas flera elektronikprylar av åskan vid samma tillfälle varvid försäkring täcker en del av kostnad.

Trivsam Årsstämma 2016

Årets stämma 2016 med fiberföreningens medlemmar hölls i god samförståndsanda under ledning av kvällens mötesordförande Lotta Liedberg. Knappt 10% av föreningens medlemmar (19 röstberättigade) var närvarande, tolkar detta som att de flesta troligen är nöjda med föreningens skötsel och ”hälsan tiger still”.
Ett viktigt beslut enligt styrelsens förslag var beslutet att uttaxera 200 kr i ”Årsavgift”. Fakturering av denna avgift kommer att ske under september månad i samband med fakturering av tjänster för kvartal fyra. Stadgarna tillåter att årsavgiften får vara lägst 100 kr och högst 200 kr.
Ett fyllnadsval skedde när Jan Gunnarsson (Väd Tärby) enhälligt valdes att ersätta Johan Sandström som utflyttat.
För övrigt blev det omval av samtliga ledamöter vars mandattid löpte ut.
Ordinarie ordförande överlämnade var sin liten blomma som tack till Johan och Lotta för deras engagemang.

Snarast årsmötets protokoll är justerat återfinns det under fliken ”Stadgar och protokoll”.

Med vänliga hälsningar samt tack för ert förtroendet att leda TKF Fiberförening ytterligare ett år.

Åke Jansson

Axess TV-kanal

Via TKF TV-paket har det länge gått att se TV-kanalen Axess, kanalen ingår inte i grundpaketet utan har som så många andra kanaler visats utan kostnad (på köpet). Vet att kanalen var uppskattad, därför vill jag visa att kanalen har en play-tjänst (på samma sätt som SVT Play) som går att se via internet med dator eller smart-TV http://www.axess.se/tv/play.aspx Önskar du abonnera på kanalen via TV-boxen, ring SAPPA och beställ SAPPA Altid för 49 kr per månad i paketet ingår Axess-kanalen, där ingår också TV 4 HD övriga kanaler i paketet finns i grundpaketet.

Dessa kanaler ingår i TKF grundpaket (95 kr månad)

kanaler

TV-kanaler Sappa ibland

Tips till er som har det kollektiva TV-paketet från SAPPA, jag ser att det oftast finns några TV-kanaler utöver de ordinarie 18 kanalerna. Såg idag (30 januari 2016) att det nu finns följande kanaler på kanalplatserna: 63 (News Euro ständigt nyhetsflöde med världsväder), 128 (Viasat Sport) och 201 (religiös kanal). Hur lång tid dessa kanaler är tillgängliga utan kostnad vet man aldrig.

Åke Jansson