Nu är det ljus i kabeln!

Det glädjer oss verkligen att få meddela att Rångedala noden är igång.
För att det skall fungera krävs en aktivering via portalen som man automatiskt kommer till när man startar webbläsaren.

För mig krävdes det dessutom en omstart av själva modemet efter registreringen var genomförd. Vi ber er att vänta några minuter efter registreringen och om det fortfarande inte fungerar så testa att starta om routern genom att dra ut strömkontakten ur väggen och vänta ett par sekunder innan ni sätter tillbaka den igen.

Ett längre inlägg kommer säkert från vår ordförande lite senare.

//Linus

Stöter ni på problem så skriv en kommentar här så skall vi försöka se vad vi kan göra.
NetAtOnce har även meddelat att det kan vara lite svajigt under kvällen då de arbetar. Kan hända att det plötsligt sluter fungera för en stund så vi får ha överseende med att det kan ta ev. några dagar innan allting fungerar som det skall.

Uppstart av bredband

Vi håller tummarna för att arbetet går bra och att fibern blir aktiv i Rångedala området under eftermiddagen eller kvällen.

När ”WAN” lampan lyser har fibern kontakt. Du kommer då åt internet genom att koppla in en dator till port 1 eller 2 på routern och starta en webbläsare. Du bör komma direkt till en registreringsportal där du får ange lite uppgifter. Skulle detta inte ske automatiskt så försök att navigera till någon annan sida så bör du skickas vidare. Om det ändå inte fungerar, testa då med en annan webbläsare (t.ex. Internet Explorer istället för Firefox).

Det går även bra att ansluta trådlöst och då gör du det med det lösenord som står på den lilla klisterlappen som följde med din router.

OBS! Klistra fast lappen på routern så har du lösenordet tillgängligt.

Efter registreringen kan man behöva starta om routern (dra ur strömsladden, vänta några sekunder, sätt i strömmen den och vänta tills lamporna åter lyser). I vissa fall har internet sedan startat direkt, medan andra har fått vänta till nästa vardag innan det har gått att nå andra sidor än registreringssidan – detta beror på något som NetAtOnce behöver sköta manuellt.

Bilden nedan visar ”WAN” lampan med en gul ring runt samt exempel på placering på klisterlappen. Texten efter WPA är lösenordet och SSID är namnet på det trådlösa nätverket.

IMAG0715

// Linus

Svetsning av fiber

Svetsning av fiber inne i fastigheter har börjat lite smått i Finnekumla.

Det är väldigt tunna trådar. Av de totalt 4 som finns i varje ledning använder vi endast en för att täcka alla behov. De övriga 3 kanske behövs i framtiden!

 

 

 

 

 

Här utförs själva svetsningen.

 

 

 

 

 

Nu skall vi bara verifiera att vi får kontakt med kopplingsskåpet, och det fick vi!

 

 

 

 

 

 

 

Nästa steg är att (med patchkabel som har monterade kontakter i båda ändar) ansluta dosan ovan till den fiberconverter/router som NetAtOnce skall leverera till oss. Detta kommer dock att utföras i ett senare skede.

Anvisningar för installation på tomt/fastighet

Över tomtmark till husväggen skall slangen grävas ner av fastighetsägaren i god tid före blåsning av fiber. Följ aktuellt tidsschema på denna hemsida, underrätta gärna era grannar som kanske inte följer denna hemsida så noga. Slangen skall ej sitta ihop med det klena 10 mm VP-röret (hålet i väggen borras med 12 mm borr) som går genom husväggen för att eventuellt vatten i slangen skall ha möjlighet att rinna ut. Kommer det in vatten i slangen och slangen går in direkt genom husväggen kan det leda till att vatten via slangen tränger in i huset och orsaka vattenskador. TKF Fiberförening och vår entreprenör  Eltel avsäger sig allt ansvar för vattenskador på grund av felaktig installation. Efter fibern är blåst, förse synlig slang på utsida husvägg med ett kabelskydd som förhindrar åverkan på slang.

Anvisningar för grävning på egen tomt samt hur man tar in fibern i huset går att läsa i dokumentet nedan.
Återkom gärna med synpunkter eller frågetecken genom att lämna en kommentar nedan.

Anvisning_Fiber_Installation_Tomt (klicka här för att läsa PDF-fil)

Fiber genom vägg

 

Önskemål och behov av tjänster – Undersökning

TKF fiberförening arbetar nu med att välja vilken eller vilka operatörer som ska sköta datatrafiken i vårt fibernät. För att komma till ett alternativ som ligger nära medlemmarnas behov vill vi att ni besvarar frågorna i denna enkät. Inga personuppgifter kommer att sparas så enkäten är helt anonym. Tack för att ni ställer upp.

Obs! ni som redan svarat på formuläret behöver inte svara en gång till.