”Blåsning” av fiber i stamnät startade den 11 juni i Rångedala

Premiär för fiberblåsning skedde tisdag den 11 juni från telestationen i Rångedala (vid gamla R 40) upp förbi Sporthallen och vidare Ormåsavägen till Falskog. Även stamnätet i byn Gunnarstorp har blåsts med fiber. Ett stopp skedde därefter på sträckan mellan Falskog och Gretlanda. En grävmaskin från nu pågående fiberarbete (utefter Tärbyvägen ner till Annestorpsvägen) var snabbt på plats och grävde fram felet som orsakats av för hård vinkel på slangen. De fyra rören inne i den kraftiga stamnätsslangen är ganska hårda och veck uppstår därför lättare än vad fallet är med accesslangen. I första skedet blåses fiber i stamnätet, därefter sker blåsning in till varje enskilt hushåll med start i Rångedala-delen. Prata med era grannar om ni förstår att slang ej är nergrävd över tomtmarken och håltagning i väggen ej är utförd. Som ni ser på vår hemsida kan den som önskar beställa hjälp för att få detta arbete gjort. Tänk noga igenom var på insidan av väggen fiberuttaget skall sitta, är ni osäker så har vi vår ”Rolle” i styrelsen som god expert att kontakta för rådgivning.

”Rolle” Roland Carlsson, är till professionen byggmästare och bor vid Ormåsa-vägen.    Du når honom på telefonnr 0703 279328.

Åke Jansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *