E-faktura och autogiro

Från och med nu är det möjligt att betala TKF:s fakturor med e-faktura eller autogiro, utan extra kostnad.

Med e-faktura får du en faktura till din internetbank (du kommer alltjämt att behöva godkänna varje faktura för att betala, men slipper mata in summa, OCR m.m.).

Med autogiro dras avgiften helt automatiskt.

Du behöver logga in på din internetbank och gå igenom några moment för att anmäla intresse om e-faktura eller autogiro. Det kan skilja sig något mellan olika banker, men principen är densamma.

Börja med att leta fram ditt kundnummer hos TKF, så att du har tillgång till det (se tidigare faktura).

  1. Logga in på din internetbank.
  2. Leta upp valet för e-faktura eller autogiro och välj att lägga till.
  3. Skriv TKF i sökrutan och klicka på sök.
    Klicka på TKF Fiberförening Ek Förening (som sannolikt är det enda valet).


  4. För e-faktura, acceptera att du skickas vidare till en annan sida. Där behöver du skriva in ditt kundnummer hos TKF.


Ditt kundnummer hittar du överst på tidigare fakturor.
Om du anmäler intresse för autogiro kan det stå ”betalarnummer” istället – det är ditt kundnummer du ska mata in där.

Om du har frågor, mejla eller ring Åke Jansson.

TKF Årsstämma 22 juni

TKF Fiberförenings röstberättigade medlemmar kallas till ordinarie årsstämma 22 Juni kl. 19.00. Plats Tärby Hembygdsgård. Ärende: enligt TKF stadgar
Ev. kan Folkhälsomyndighetens beslut ändra mötet till digitalt dito, stadgeenligt meddelas detta senast två veckor före stämma.
På grund av rådande Coronapandemi uppmanas medlemmarna att sprida ut sig i möteslokalen för att minimera smittorisk och ej att hälsa i hand (vid fysiskt möte).
Utförligt stämmoreferat presenteras efter stämman på denna hemsida.
Medlemmarna har alltid möjlighet att kontakta mig som ordförande eller övriga i styrelsen angående frågor ni önskar TKF-styrelsen skall behandla.
Kallelse till stämman sker via mejl, meddela TKF snarast eventuellt byte av mejladress.

Åke Jansson / TKF ordförande. Telefon 033-265500, e-post: ake.j@nsson.nu 

Valberedningens förlslag 2021

Rapport från styrelsen

Den 12 april samlades TKF styrelse, mötets viktigaste punkter gällde förberedelse inför årsstämman. Preliminär stämmodatum är för närvarande tisdag 22 juni kl 19.00, plats Tärby Hembygdsgård. Pandemilagen kan tvinga oss att fatta nytt beslut i denna fråga, nuvarande begränsning till max 8 personer gör en fysisk stämma omöjlig att genomföra. Vi kan hoppas att nya regler gör en fysisk stämma möjlig. Kallelse till årsstämman sker via mejl.
Genomgång av TKF ekonomi tillsammans med TKF revisor visar ett plusresultat. Fonderade medel som skall täcka framtida investeringar växer i enlighet med plan.
Framtiden var ett tema, kan vi bevara glöden från pionjärtiden då fibernätet byggdes?
En mycket enkel analys visar att föreningens medlemmar gemensamt sparar nära en halv miljon kr per år via TKF kollektivt upphandlade internet-tjänster. Vinsten av ett stabilt fibernät i denna svåra pandemitider är oerhört mycket större.
Närvarande på mötet fanns även TKF valberedning, denna arbetar visionärt för att säkerställa en framsynt styrelse, där alla drar mot samma mål.
Min roll som TKF-ordförande i tio år (december) har varit stimulerande, att fibernätet skulle gagna bygden under en världspandemi fanns aldrig i tankarna vid start.

Medlemmarna är alltid välkomna att säga sin mening direkt till undertecknad eller till styrelsen, man måste inte vänta med kritik eller uppskattande ord till årets stämma!

Åke Jansson – TKF ordförande. Tel. 0705 42 48 65, E-post ake.j@nsson.nu.

TKF-faktura mejlad

Bästa TKF-medlemmar! Kontrollera er mejlbox noga, er faktura för tjänster är nu skickad, betala senast på förfallodatum så undviker ni en tråkig påminnelseavgift.
Det kan hända att fakturamejlet ibland har hamnat i ”skräpkorgen – soptunnan”.
Kom också ihåg att fakturorna går att hitta på NetatOnce ”Mina sidor” där du loggar in med kundnummer och lösenord.Du finner inloggningsuppgifterna på din senaste faktura.

Åke Jansson