Viktig info i era postlådor – insatsbet nr två 6000 kr i oktober

Dags att betala in medlemsinsats nummer två, 6.000 kr.

Inbetalning bör ske senast den 5e oktober men gärna tidigare.
Var vänlig sätt in insatsen på TKFs bankgiro 832-9724 och märk betalningen med namn och fastighetsbeteckning.
Vi vet att de flesta av er gör inbetalningar via nätet men om ni normalt gör era betalningar manuellt, så står banken till förfogande med tomma inbetalningskort.
Enligt era anslutningsavtal så sker nästa uttag ”när anläggningen tagits i drift”.

Har du frågor kontakta oss gärna:
Annika Eriksson 033-265102, skrivaregarden.a@telia.com
Linda Wilhelmsson 033-200361, linda.wilhelmsson@gmail.com
Åke Jansson (ordf.) 033 265500 mobil 0705 424865, ake.j@nsson.nu

Era insatser är viktiga för att undvika fördyrande lån.
Tack på förhand!

Bertil och Carl-Johan färdigställer nu kortare sträckor där Vattenfall inte gått ända fram

I dag påbörjas arbete med att gräva ner fiberslang på de, oftast kortare sträckor, där Vattenfall inte nått ända fram till fastighet.
Total längd på dessa sträckor är nästan 3000 meter.
Ansvarig är entreprenör Carl-Johan Larsson Gingri som har stor erfarenhet med denna typ av arbete.
För den som samtidigt vill ha hjälp med nedgrävning av slang över sin tomtmark så går det att prata med maskinisten, har han tid och ni betalar för det grävarbetet själva (över tomtmarken) så kan ju det vara en bra lösning.

Åke Jansson ordf. TKF Fiberförening
.