Du är själv ansvarig för grävning över egen tomt

I enlighet med anslutningsavtal ansvarar du som fastighetsägare för grävning på egen tomt. Nedgrävning av optoslangen inklusive signaltråd och håltagning i vägg måste vara klar före fiberblåsningen startar för att du som fastighetsägare inte skall drabbas av extra kostnad på grund av att fiberblåsning inte går att utföra. Datum när ovanstående behöver vara gjort: Rångedala vecka 24 (10 juni), därefter sker blåsning av fiber i övriga områden. I första skedet blåses fiber i stamnätet, därefter sker blåsning in till varje enskilt hushåll med start i Rångedala-delen. Prata med era grannar om ni förstår att slang ej är nergrävd över tomtmarken och håltagning i väggen ej är utförd.

Slang, signaltråd och koppling finns för avhämtning hos undertecknad. För de områden som Eltel nu gräver detta år ansvara de för att slang och signaltråd avlämnas vid tomtgräns. I det fall någon i detta område, kanske i samband med annan grävning, önskar lägga ner sin slang över tomtmark finns även möjligheten för er att hämta slang hos undertecknad.

Grävarlaget kräver att tydlig markering görs vid husväggen dit slang och signalnät skall räcka. Då kan de kapa av exakt rätt längd och inga skarvar behöver göras i efterhand på grund av att slangen är för kort. Markering kan göras med en käpp som är vitmålad på toppen t ex.

Den som önskar hjälp med grävningen eller borrning genom husvägg måste anmäla detta snarast.

Har du frågor om något du tycker är oklart, ring mig då gärna.

Åke Jansson, Ön Tärby, Telefonnummer 0705 424865.