SAPPA Frivisar 11-17 oktober

TKF medlemmar med IP TV från Sappa, passa på!
Frivisning av V series & film och V sport
Redo för film, serier och sport i världsklass? Nu får du tillgång till hela kanalpaket V series & film mellan 11-17 oktober och V sport 18-24 oktober, helt kostnadsfritt. Ladda upp för två späckade veckor!

/ Åke Jansson

TKF medlemsavgift i Kvartalsfakturan

6 september har TKF faktureringsavdelning mejlat ut fakturor för köpta tjänster, i fakturan för årets sista kvartal ingår av TKF årsstämma beslutad medlemsavgift 200 kr. Saknas fakturan, leta först i mejlboxens skräppost. Om ni ändå inte hittar fakturan går det bra att kontakta mig (Åke) på telefon 0705 424865. TKF bokföring underlättas väsentligt om betalningar görs inom utsatt tid.

Med vänlig hälsning
Åke Jansson

TKF Årsstämma 2021

TKF höll i enlighet med stadgarna sin årsstämma i Tärby Hembygdsgård tisdag 22 juni. Stadgarnas krav är att stämma skall hållas senast 30 juni. Troligen orsakade Coronapandemin att endast ett fåtal av medlemmarna kom till mötet och gjorde sin röst hörd. Ordinarie ordförare Åke Jansson valdes till stämmans ordförare. Ekonomin redovisades, årets (2020) resultat var det bästa någonsin, vår revisor tillstyrkte att styrelsen får full ansvarsfrihet, vilket även mötet beslutade. En förändring av styrelsen skedde, Staffan Göransson avgick och Siw Gustavsson nyvaldes. Siw kommer nu att axla rollen som TKF kassör. Till ny revisorssuppleant valdes Maria Blomqvist.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad 200 kr/år, denna faktureras ut med septemberfakturan för fjärde kvartalet.

Efter mötet redovisade Christer Kallen för och nackdelar med eget fibernät.
Alla kunde inse att en eventuell försäljning av nätet till marknadsaktör inte var en god affär. Ökade avgifter för internettjänster via den så kallade ”Öppna marknaden” äter snabbt upp det utbetalade överskottet. Christers analys visar att det kapital TKF-medlemmen får ut vid ev. försäljning snabbt äts upp, en försäljning leder till fördubblade månadskostnader på grund av dyrare tjänster.
Det gäller att vi gemensamt gör allt för en fortsatt drift av nätet i egen föreningsregi.
Framdeles gäller främst att hålla liv i pionjärandan från bildandet av TKF Fiberförening.
Christers ekonomiska analyser var verkligen upplyftande, och det stärker framtidstron.

Nu hoppas vi att rådande pandemi snart är över, samt att TKF:s kommande möten samlar fler intresserade medlemmar.

Trevlig Midsommar!

Åke Jansson