TKF Årsstämma 2021

TKF höll i enlighet med stadgarna sin årsstämma i Tärby Hembygdsgård tisdag 22 juni. Stadgarnas krav är att stämma skall hållas senast 30 juni. Troligen orsakade Coronapandemin att endast ett fåtal av medlemmarna kom till mötet och gjorde sin röst hörd. Ordinarie ordförare Åke Jansson valdes till stämmans ordförare. Ekonomin redovisades, årets (2020) resultat var det bästa någonsin, vår revisor tillstyrkte att styrelsen får full ansvarsfrihet, vilket även mötet beslutade. En förändring av styrelsen skedde, Staffan Göransson avgick och Siw Gustavsson nyvaldes. Siw kommer nu att axla rollen som TKF kassör. Till ny revisorssuppleant valdes Maria Blomqvist.
Årsmötet beslutade att medlemsavgiften skall vara oförändrad 200 kr/år, denna faktureras ut med septemberfakturan för fjärde kvartalet.

Efter mötet redovisade Christer Kallen för och nackdelar med eget fibernät.
Alla kunde inse att en eventuell försäljning av nätet till marknadsaktör inte var en god affär. Ökade avgifter för internettjänster via den så kallade ”Öppna marknaden” äter snabbt upp det utbetalade överskottet. Christers analys visar att det kapital TKF-medlemmen får ut vid ev. försäljning snabbt äts upp, en försäljning leder till fördubblade månadskostnader på grund av dyrare tjänster.
Det gäller att vi gemensamt gör allt för en fortsatt drift av nätet i egen föreningsregi.
Framdeles gäller främst att hålla liv i pionjärandan från bildandet av TKF Fiberförening.
Christers ekonomiska analyser var verkligen upplyftande, och det stärker framtidstron.

Nu hoppas vi att rådande pandemi snart är över, samt att TKF:s kommande möten samlar fler intresserade medlemmar.

Trevlig Midsommar!

Åke Jansson

TKF-faktura mejlad

Bästa TKF-medlemmar! Kontrollera er mejlbox noga, er faktura för tjänster är nu skickad, betala senast på förfallodatum så undviker ni en tråkig påminnelseavgift.
Det kan hända att fakturamejlet ibland har hamnat i ”skräpkorgen – soptunnan”.
Kom också ihåg att fakturorna går att hitta på NetatOnce ”Mina sidor” där du loggar in med kundnummer och lösenord.Du finner inloggningsuppgifterna på din senaste faktura.

Åke Jansson

”Mina sidor” se faktura

Logga in på ”Mina sidor” för att slippa missa fakturabetalning, där får du även en bra överblick. På sidan ser du valda tjänster, utrustning, fakturor och utförda betalningar. https://minasidor.netatonce.net/nao/#/index
Net at Once

Mina sidor

Du kan logga in nedan med ditt kundnummer och lösenord.

Du finner uppgifterna i ditt välkomstbrev, eller på din senaste faktura.

Jul och Nyårshälsning 2020

31 december är det dags att göra en kort sammanfattning av det gångna TKF-året.
Först vill jag hälsa årets sju nyanslutna medlemmar välkomna plus de som via fastighetsköp tagit över medlemskapet i fiberföreningen.
Under rådande coronapandemi klarade TKF ändå av att hålla årets stämma fysiskt under ordnade säkra förhållande.
En incident har inträffat som gjorde att fibernätet låg nere någon timma på grund av att en säkring till noden i Rångedala hade gått sönder. Något liknande bör inte ske fler gånger. Efter denna incident skett kommer mejl med automatik gå till TKF, under de 16 timmar batterierna klarar elbehovet kan vi med lätthet åtgärda liknande elavbrott.
Under året har TKF tecknat nytt serviceavtal som nu övergått från Eltel till PEMA i Vårgårda. PEMA har goda relationer med vår KO Net at Once och servar redan denna kommuns Net at Once-nät..
År 2020 drabbades hela världen av en pandemi som inte skådats sedan slutet av första världskriget, då fick pandemin namnet ”spanska sjukan”. Detta virus drabbade främst den unga vuxna befolkningen, nu drygt hundra år senare är det äldre som är de hårdast drabbade. Spanska sjukan pågick under två år (1918 till 1920). I Sverige avled 34 374 och jämfördes med digerdöden.

Jämför vi dagens situation med dåtidens måste medges att det råder en himmelsvid skillnad speciellt vad gäller hälsovården men även kommunikationsmässigt, endast det mest välbesuttna hade råd med egen telefon vid 1900-talets inledning.
… i Sverige vid utgången av år 1900 fanns 84.000 telefonapparater, eller 163 stycken per 10.000 invånare. Genomsnittet i Europa torde ligga under 20.”

TKF robusta fibernät har detta svåra år varit en ovärderlig tillgång för alla de som tvingats utföra sitt arbete från hemmet. Vid starten av vår fiberförening för nära 10 år sedan var det främst den nära nog obegränsade hastigheten som var huvudargumentet, att nätet skulle vara en tillgång för samhället om en pandemi skulle bryta ut fanns aldrig med i argumentkatalogen.

Som ordförande under detta svåra år har jag tagit del av många tacksamma ord, det kan konstateras att fibernätet nu blivit en ovärderlig tillgång.

God Jul och Ett Gott Nytt År!

2020-12-31 Åke Jansson