Lugn Årsstämma 2020

Årets TKF-stämma var lågfrekventerad troligen på grund av rådande Corona-pandemi.
Det blev omval av sittande styrelse och revisorer. Enda förändringen skedde på valberedningsposten, Magnus Liedberg ersattes av en ny Magnus med efternamnet Andersson från Solberga Fänneslunda.
Tack till Magnus Liedberg för ditt engagemang genom alla år!
Stämmoprotokollet finns att läsa under fliken ”Protokoll & stadgar”.

Sitter nu någon av våra medlemmar hemma med någon fiberfråga är ni alltid välkomna att kontakta er ordförande, du behöver absolut inte vänta till nästa årsstämma.

Åke Jansson – omvald ordförande, Tack för ert förtroende!