Datakurs för nybörjare planeras på Fristads Folkhögskola

Kontakt med Fristads Folkhögskola har tagits för att se vilka möjligheterna är att hyra deras datasal med tiotalet datorer under kvällstid.
Svaret är att skolan har möjlighet att till en låg kostnad hyra ut den och vi har duktiga handledare i vår TKF Fiberförening som kan lära ut grunderna.
Kursen är till för att Fiberföreningens medlemmar sedan skall kunna utföra sina bankärenden, surfa på nätet (t.ex. läsa dagstidningar, kolla på Blockets annonssidor) och e-posta till nära och kära med hjälp av sin dator.
Vi återkommer med tid och kostnad för kursstart.

Referat från informationsmötet 20/2 2012

Fiberföreningen TKF i Tärby Rångedala kämpar mot klockan

TKF Fiber och Bredbandsförenings informationsmöte i Tärby Hembygdsgård lockade fullsatt lokal när de på måndag kväll bjöd in de boende i områdena som berörs av denna satsning.
Det är i områdena  Tärby – Komlösa – Finnekumla By samt Falskog med omnejd som den nu i planeringsstadiet vardande föreningen har goda förutsättningar att ansluta de boendes datorer, TV och telefoni med denna moderna teknologi.
Borås Kommuns IT-strateg Johannes Adolfsson informerade om de satsningar som nu sker i Borås kommun.
Kommunen har avsatt ekonomiska medel för att förse fiberföreningarnas nät med ett stamnät som nu i stora drag är projekterat.
Från företaget Bynet berättade Marcus Thernstedt det mesta om hur ett fibernät byggs upp och vilka tjänster som erbjuds via fiberuppkoppling. Att få en anslutning till fastigheten via fiber är en investering som för de flesta leder till en lägre månadskostnad och höjer fastighetsvärdet.
Föreningens ordförande Åke Jansson berättade hur styrelsen nu kämpar mot klockan.
Det är Vattenfall som startar i mars månad för att på en sträcka av ca 25 km gräva ner all luftburen elkabel.
Styrelsen har nu fått ett erbjudande att i samma schakt få lägga ner de fiberrör som krävs till förmånlig kostnad.
För att fiberföreningens styrelse nu skall våga gå vidare krävs det att huvuddelen av de boende i området ansluter sig som medlemmar i denna vecka. Vid för låg anslutningsgrad blir kostnaden för hög och då riskeras framtiden för hela fiberprojektet, möjligheten att i efterhand be markägarna utefter denna sträcka att kostnadsfritt upplåta mark för ytterligare ett ingrepp är i princip noll.
Vi har bara en chans, ta vara på den, bli ambassadörer och informera de av era grannar som fortfarande ej bestämt sig var mötets budskap.

Inbjudan informationsträff 20/2

Missa inte vår informationsträff i Tärby hembygdsgård på måndag (den 20:e
februari) kl 18:00.
Att bli medlem är enkelt, allt du behöver göra är att sätta in
100 kr på bankgiro 832-9724 och ange din fastighetsbeteckning samt fylla i medlemsansökan och lämna den till en av kontaktpersonerna (se ansökningsblanketten): Medlemsansökan (blankett att skriva ut och fylla i)

Klicka på länken nedan för att läsa det utskick som ni har fått i brevlådorna de under de senaste dagarna.

Informationsmaterial Fiber