Frågor och svar

Till anbuds-sidan

Frågor ska ställas skriftligen för att undvika risken för missförstånd samt för att TKF ska säkerställa att anbudsgivarna meddelas svar samtidigt på ett enhetligt sätt.

Frågor e-postas till ordf för TKF Fiberförenings ordförande via följande e-postadress:
ake.j@nsson.nu

Alla anbudsgivarna informeras och får skriftliga svar via denna hemsida (under flik anbud).

Fråga
Vilka krav på förläggningsdjup ställs?

Svar
Läs projektbilaga nr 6
Villkor för robust och driftsäker it-infrastruktur inom ramen för Landsbygdsprogrammet och kanalisationsförordningen.
Medfinansiering från PTS lämnas endast om it-infrastrukturen förläggs så att den är robust.
Kravet på robusthet innebär att it-infrastrukturen ska vara uthållig, tillgänglig och driftsäker.
Bredbandsnätet eller kanalisationen ska uppfylla de standarder som finns för förläggning av it-infrastruktur.  Information och vägledning finns bland annat i Svenska stadsnätsföreningens rekommendationer som har utarbetats på uppdrag av PTS, se http://www.ssnf.org

Fråga
Var finns mängdkalkyl på schaktsträckor?

Svar
Alla schaktsträckor/schaktlängder finns i mängdkalkylen tillsammans med alla slanglängder och fiberlängder.

Välkomna med fler frågor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *