Vår-rapport från ordföraren 26 februari

Såg en kommentar att det är låg aktivitet på vår hemsida, därför en kort lägesrapport.
TKF-medlemmarna är duktiga betalare, många har redan betalat medlems och anslutningsavgiften 2600 kr. När det gäller betalning för internet och TV har faktureringsavdelningen några restanter, troligen beroende på äldre felaktiga mejladresser. Påminnelsefakturering sker de närmaste dagarna, saknar någon sin mejlfaktura går det bra att mejla eller kontakta undertecknad. Kostnaden är 240 kr för enbart internet eller 335 kr inkl. TV-paketet per månad, fakturan betalas i förskott till TKF:s Bg-konto.
Tärby Fritidsförening planerar starta en datakurs för de som är nybörjare. Mer om denna kurs läggs ut på hemsidan när startdatum och program är klart.
Det har funnits några som haft telefonproblem i starten, det kan ibland bero på att anslutningen ej går till första jacket huset. Felaktig mellanpropp i jacket kan också orsaka fel. Före felanmälan till support, testa alltid att enbart ansluta telefonen till routerns teleuttag för att eliminera alla störningar från det egna fastighetsnätet.
Passa på att njuta av den tidiga vårsolen när ni inte är ute och snabbsurfar på fibernätet.
MVH
Åke Jansson

ake.j@nsson.nu

Faktura på medlems- och anslutningsavgift via mejl

TKF:s medlemmar har fått en faktura (per fastighet) till sin mejl-adress.
Fakturan finns bifogad som pdf-fil.

Några medlemmar saknar mejladress. Dessa får fakturan via postgång.

Betalningsuppgifterna i korthet:
Bankgirokonto: 832-9724
Summa att betala: 2600 kr per fastighet

TKF Fiberförening tillhanda senast: 2014-03-11
Glöm inte uppgift om namn och fastighetsbeteckning vid betalning.

Vänliga hälsningar
Ordf. Åke Jansson

Anslutningsproblem felsökning pågår – felet åtgärdat

Kända driftstörningar i fibernätet

DNS problem

http://www.cdg.chalmers.se/cth-nic/dns-intro.sv.html (via denna länk till Chalmers förklaras hur DNS funkar)

Felet inträffade: 2014-02-11 08:00:00

Felet beräknas klart: åtgärdat under eftermiddagen

Påverkad region: Sverige

Påverkad tjänst: DNS

Information:
För tillfället har vi problem med dns-tjänsten. Felet kan yttra sig så att man inte kommer in på vissa sidor, men efter ett nytt försök så fungerar det.

Felsökning pågår.