Stämma med omval

TKF hade sin årsstämma 13 maj i Tärby Hembygdsgård. Vid inledningstalet presenterades en kort historik över föreningens historia. Av föreningens 233 medlemmar infann sig endast 14 vilket är tragiskt, eller kan vi tolka det som ”hälsan tiger still”. Samtliga styrelseledamöter omvaldes, så var även fallet med revisorer och valberedning. Årlig medlemsavgift 200 kr (oförändrad) som avser år 2019 faktureras ut tillsammans med fjärde kvartalsfakturan. Efter stadgebundna förhandlingar avslutades informerade Markel Bertillson hur våra medlemmar kan nyttja internnettekniken på ett smart sätt. Hur man gör för att se Dansk TV var ett av tipsen (mot en avgift). Sappa har kanaler från andra länder, också mot avgift. Därefter fick medlemmarna en redogörelse om TKF TV-enkät, här betonades att alla som har något fel på sin TV måste felanmäla till SAPPA, TKF har kontakt med SAPPA som fått ta del av enkätsvaren. Fortsätter TV-problemen måste ni kontakta mig som ordförande, vissa problem kan orsakas av dämpningar i fibernätet, i dessa fall är det fiberföreningens ansvar att åtgärda felet.

Åke Jansson – Omvald ordförande ytterligare ett år. Tack för detta förtroende!