TV-tips 1 – starta och byt kanal enkelt utan menyval

För den som har svårt för (eller inte vill) gå in i menyerna för att starta visning eller byta kanal, finns det ett sätt som bara involverar tre knappar på Telias fjärrkontroll.

Starta och vänta på bild. Tryck på knappen längst upp till höger på Telia-fjärrkontrollen för att starta både tv-apparat och tv-box. (Om du har tv och tv-box kopplade till ett grenuttag med strömbrytare räcker det oftast att slå på strömmen.) Vänta tills ”startsidan” visas – det brukar vara en stor reklambild för något tv-program.

  1. Tryck på CH-snurran för att visa senaste kanal du tittat på.
    Visa ”senaste tv-kanal” genom att trycka på knappen som har en symbol med två pilar som snurrar runt bokstäverna ”CH”. Se bild 1 nedan.
  2. Kanalbyte – en kanal i taget.
    Därefter kan du byta kanal med pil-knapparna längst ned till höger på fjärrkontrollen, se bild 2 nedan.
Bild 1. Knappen sitter snett ovanför och till höger om den runda styrplattan på fjärrkontrollen. Klicka här för att starta visning eller för att komma till föregående tv-kanal som du tittade på.

Bild 2. Med pilknapparna längst ned till höger på fjärrkontrollen kan du vandra genom kanallistan, en kanal i taget, utan att öppna menyerna.

Tv i flera rum

Det är inte längre någon extra månadskostnad för flera tv-kort/boxar. Även extraabonnemangen omfattar föreningens basutbud, inklusive Sappa Alltid (se utbud 2018).

Föreningens hela basutbud ingår alltså utan extra månadskostnad men förutsätter att du redan har ett tv-abonnemang och en första tv-box, samt att du själv bekostar de ytterligare tv-boxar som du behöver (en box med abonnemangskort per tv, där du vill kunna se Sappa-utbudet).

Tilläggsabonnemang och tv-boxar beställs från Sappa. Tala om att du hör till TKF Fiberförening, så att de aktiverar rätt utbud!

Installation

Vi rekommenderar att nätverkskabel dras till varje tv-box, för att minimera risken för problem med andra lösningar. Det finns två tv-utgångar för vanlig nätverkskabel (RJ-45) i Inteno-routern, men man kan också dela upp signalen till fler uttag, genom att sätta en switch på vägen, och koppla tv-boxarna till denna ”förgrening”. Det krävs en lösning med switch om man kopplar in fler än två tv-boxar, men det kan även vara lämpligt om den nya tv-boxen har en placering så att det är närmare till den gamla tv-boxen än till routern (och man inte vill dra ytterligare en kabel hela vägen till tv-uttag 2 på routern).

OBS: Om ni ska köpa en switch, se då till att den är av enkel modell, s.k. ”unmanaged” om ni inte är kunniga på området och kan ställa in en managed switch så att den agerar som vore den unmanaged – annars är risken stor att ni inte får någon fungerande signal till den nya tv-boxen.

Det går inte att ta tv-signal som fungerar för Sappas box från de två vanliga internet-uttagen, och det ska heller inte gå att ta internetsignal för vanlig ”surf” från de två tv-uttagen.

Kanalutbud och saknade kanaler

Vid mötet i Tärby häromdagen uppkom det en fråga kring exakt vilka de två nya tv-kanalerna var (det ingår nu 22 kanaler istället för 20 i TKF:s grundpaket). Vid jämförelse av nuvarande paket (2018) med utbudet 2016 framkommer att det är Axess TV och TV4 HD som vi inte tidigare haft som del av grundpaketet. Utöver grundpaketet sänder Sappa ofta några extrakanaler, som bonus / marknadsföring, t.ex. FOX HD och TLC HD. Nya priset för TKF.s kollektiva kanalpaket är 66 kr/månad (ingår vid val av Triple Play).

Grundutbud 2016 Grundutbud 2018
SVT 1 SVT 1
SVT 2 SVT 2
TV3 TV3
TV4 TV4
Kanal 5 Kanal 5
TV6 TV6
Sjuan Sjuan
TV8 TV8
Kanal 9 Kanal 9
TV10 TV10
Kanal 11 Kanal 11
TV12 TV12
MTV MTV
Discovery Channel Discovery Channel
Axess TV
SVT Kunskapskanalen SVT Kunskapskanalen
SVT Barnkanalen SVT Barnkanalen
SVT 24 SVT 24
Sappakanalen Sappakanalen
SVT 1 HD SVT 1 HD
SVT 2 HD SVT 2 HD
TV4 HD

Flera av de kanaler som bara förekommer en gång i listan sänds numera i HD-kvalitet (t.ex. 6 HD, 7 HD, 8 HD, 10 HD).

I ett inlägg från februari 2016 framgår vilka kanaler som då officiellt ingick i TKF:s grundpaket: http://fiber.tärby.se/axess-tv-kanal. Det nuvarande grundpaketet finner ni på https://netatonce.se/byanat under fliken tv. (Det är en jämförelse mellan dessa förteckningar som utgör listan ovan.)


Fungerar inte kanal 5?

Angående byten av kanalplatser (försvunna kanaler), så finns ingående information på Sappas hemsida om vad som hänt (de skickade även ut meddelanden om detta, inför omläggningen): https://www.sappa.se/kundservice/nyheter/2018/09/26/kanalomlaggning-1-2-oktober-2018
Sammanfattningsvis ska det i TKF:s grundutbud bara vara Kanal 5 som har hamnat på ny kanalplats, eftersom vi inte har HD-versionen av nämnda kanal (Kanal 5 HD ligger nu på kanalplats 5) – kanal 5 i standardkvalitet återfinns istället på kanalplats 25. Gör en ”favoritlista” och placera kanalerna i den ordning ni önskar dem (förslagsvis kanal 5 som nummer fem i ordningen).

Fungerar inte TV4?

  • Om TV4 HD inte visas på kanalplats 4, utan där visas en röd ruta med felmeddelande, kontakta Sappa, så fixar de detta!
  • Om det skulle vara så att Sappas support inte förstår anledningen till felet eller bara ber er att välja TV4 från kanalplats 24, så är det ett felaktigt svar, eftersom TV4HD ingår i föreningens utbud, även för eventuella extra-boxar.
  • Om detta är svårt att förklara kan ni kan hänvisa till Jonatan på Sappas support, eller fråga efter honom, så vet han precis vad det gäller, efter tidigare kontakt då han rett upp detta fel och även meddelat att vi gärna fick fråga efter honom.

Wifi-frågor

Det kommer ofta frågor om wifi. Det vi kan svara generellt är att man inte ska behöva starta om routern då och då; det tyder på att något är felinställt i den egna utrustningen, ev. någon enhet som upprättar ett eget (nytt) nätverk med IP-adresser som krockar med dem från Inteno-routern.

Har ni flera vidaresändande enheter (s.k. nätverksförlängare för wifi) eller routrar är det med stor sannolikhet något i deras nätverkskonfiguration som inte är inställt på rätt sätt, så att krockar mellan de olika enheternas IP-adresser uppstår.

Jag hittade på byggahus.se en fråga kring att trådlösa enheter tappar uppkoppling hela tiden, med NetGear repeater inkopplad; jag antar att samma problem och lösning kan gälla andra repeatrar än NetGears. Personen med frågan fick starta om sin router (modem) c:a 1 gång per dygn. Följande uppges kunna vara en fungerande lösning:

Logga in på din extender (NetGear Repeatern) och ändra så att den själv använder statisk ip-adress (kolla manualen) och sätt sedan ip-adressen på extendern till ett högt värde i det använda ip-spannet så att din router INTE delar ut adressen till någon annan enhet. Det har löst problemet för andra som har Netgear-extendrar.
Källa: https://www.byggahus.se/forum/threads/problem-med-router-extender.261449/

Trådlösa repeaters / extenders bör vid en normal installation ställas in att agera som just extender / repeater. De bör inte ställas in att agera som accesspunkter eller brygga.

Nedan följer beskrivningar av ett par specialfall som vi fått kännedom om i föreningen:

Fall 1
Wifi upphörde att fungera då och då. Efter omstart av routern fungerade det åter en tid, men ibland krävdes omstart varje dag. Nedan följer medlemmens egen beskrivning av problemet och dess lösning:

Problem:
Jag hade anslutit en Apple router, AirPort Extreme och med den skapat ett nytt nätverk som var öppet. Till detta hade jag anslutit en Airport Express för att kunna strömma musik till vår anläggning i vardagsrummet. Bägge anslöts på vanligt vis med DCHP. Vad som hände då var att det blev IP-konflikter då någon av dessa enheter fick ett ip-nummer som kolliderade med andra enheter på Inteno-nätet.
Lösning:
Jag konfigurerade AirPort Extreme i bryggläge och skapade ett nytt nätverk utifrån det. Airport Express anslöt jag direkt till Inteno-nätet. Visserligen hävdar mitt Airport-verktyg att anslutningen är okänd, men ser jag på vad som sägs under ”Trådlöst” så är den trådlöst ansluten till Inteno-nätet med dess lösenord. Det verkar fungera.

 

Fall 2
Borttaget, då det senare framkom att det inte rörde wifi. Texten återfinns i separat dokument: Gamla Felsökningsfall2.

Fall 2
I detta fall behövde medlemmen starta om datorn direkt efter att den startat upp, för att det trådlösa nätverket skulle gå att nå. D.v.s. först efter andra uppstarten av Windows gick nätverket att nå.

Orsak
Vid första uppstart var nätverksikonen, åtminstone till en början, försedd med en avvikande ikon (en asterisk). Windows meddelade att detta nätverk trots allt hade åtkomst och signalstyrkan var normal, men att det inte användes. Det hela såg ”rörigt” ut och antydde att något var fel i nätverksinställningarna. Det fanns dessutom två nätverk tillgängliga – oklart vilket det andra var. Vi kom tillrätta med problemet utan att helt ha rett ut orsaken, men beskrivningar kring vad denna asterisk handlar om att det tidigare funnits ett annat nätverk tillgängligt, och att datorn nu inte ”visste” vilken nätverksuppkoppling som skulle göras.
Lösning
Efter att ha högerklickat på nätverksikonen i den nedre högerkanten av skärmen och valt ”Felsök” (”Troubleshoot problems” eller ”felsökaren för nätverk”) lät vi felsökningsguiden gå igenom alla steg och reparera det den ville. Därefter har uppkoppling mot det trådlösa nätverket skett vid första uppstart. (Problemet hade troligen även kunnat avhjälpas genom att radera samtliga tillgängliga trådlösa nätverk och starta om datorn, så att endast det korrekta nätverket kunde hittas och läggas till.)
Microsofts utökade anvisningar kring felsökning vid liknande fel finns här: https://support.microsoft.com/sv-se/help/10741/windows-10-fix-network-connection-issues.

Ett råd till medlemmar/anslutningar med liknande problem: kontakta NetAtOnce kundtjänst. Ni får även gärna lägga kommentarer här nedan.

 

Råd om långsam dator

Då och då stöter vi på frågor kring datorer som ”blivit långsamma”. Detta har inte med fibernätet att göra och beror heller aldrig på att datorn blivit gammal; det senare är en vanligt förekommande vanföreställning.

Nedan redogörs för Ett par mycket vanliga anledningar till att att datorer (Windows) kan bli ”långsamma”:

1. ”Riktig” omstart krävs / Windows Update

Vid ett flertal tillfällen när vi undersökt datorer har Windows bara behövt en riktig omstart för att åtgärda problemen som då berott på att uppdateringar för operativsystemet (Windows Update) inte installerats fullständigt. Datorns processor har gått på högvarv eller upptagit hälften av datorns processorkraft. Ibland har detta handlat om att mycket stora uppdateringar (flera gigabyte) helt enkelt inte hunnit hämtas ned innan användaren stängt av datorn, eftersom man använt datorn under för kort sammanhållen tid och dessutom över trådlöst nätverk (långsammare än trådbundet). I dessa fall åtgärdas problemet genom att låta Windows Update gå klart (välj att Starta om Windows och sök sedan fram Windows Update på datorn och se till att samtliga uppdateringar installeras).

I andra fall kan det vara en omstart, efter att uppdateringar hämtats, som behövs. Oftast brukar datorn meddela att den behöver starta om, men det tycks kunna uppstå lägen då uppmaningen inte syns och datorn heller inte startar om automatiskt. Observera att det inte är tillräckligt att stänga av datorn och sedan starta den! Valet som behöver göras i detta läge heter just ”Starta om”. De senare versionerna av Windows går snabbt att starta och stänga av, men ibland krävs en riktig omstart, så att operativsystemet läses upp i datorns arbetsminne på ett mer grundligt sätt (detta tar längre tid än den numera som standard aktiverade funktionen ”snabbstart”).

Specialfall: Windows Update hakar upp sig och slutförs aldrig

Ett problem som jag stött på ett par-tre gånger är att Windows Update aldrig slutförs, trots omstarter och lång väntan; en process som heter netsvc tar då ständigt så mycket kraft den kan från en cpu (processor) i din dator, vilket naturligtvis gör den långsam. Om du märker att Windows Update aldrig blir klar behöver detta åtgärdas.

För att bedöma om detta läget har uppstått på din dator kan du starta Windows Update för att se efter hur det ser ut där, eller – kanske lättare – öppna aktivitetshanteraren och se om processen netsvc tar t.ex. 50% av processorkraften, vilket är fallet om du har två CPU i din dator – på en dator med en kärna tar Windows Update så mycket kraft den kan och på en med 4 tar den alltså 25%.

Om Windows update har hängt upp sig på detta sätt, och inte går vidare över huvud taget, trots lång väntan, gå då in på denna sida:
https://support.microsoft.com/en-us/help/12373/windows-update-faq#1TC=windows-8 och välj ”What can I do if I’m having problems installing updates?”
Klicka sen på ”Use the Windows Update Troubleshooter to try to fix the problem.”
När du har klickat på ”Use the Windows Update Troubleshooter…” kommer du att behöva tillåta att felsökningsprogrammet laddas ned och körs. Troligen visas det en ruta med ett förslag att ”Öppna med” … Diagnistics Troubleshooting Wizard. Acceptera detta (öppna) och tryck på ”Next” och låt programmet hitta och åtgärda problemen med Windows Update.

Om ovanstående inte avhjälper problemet med att Windows Update hängt upp sig, se vidare råd här: https://superuser.com/questions/951960/windows-7-sp1-windows-update-stuck-checking-for-updates .

2. Antivirusprogram

Antivirusprogram är bra att ha, men inte när de är så resurskrävande att datorn blir i det närmaste obrukbar. Vid ett par tillfällen har undertecknad avinstallerat och avaktiverat alla möjliga onödiga småprogram (som ofta levereras med datorn, om man inte installerar Windows själv) men upptäckt att det till slut har varit antivirusprogrammet Avast som varit den största boven i dramat. Det är ett populärt antivirusprogram (gratis), och det gör säkert ett bra jobb, men det är mycket krävande och datorer som inte är kraftfulla och har gott om minne belastas helt enkelt för mycket av det för att det ska vara ett lämpligt val. Jag förordar Microsofts inbyggda antivirusprogram Security Essentials. Det integrerar sig visserligen inte med mejlprogram och webbläsare och det får ofta lägre betyg än de flesta andra stora antivirusprogram på marknaden, men det sköter de grundläggande uppgifterna hos ett antivirusprogram och är det enda kostnadsfria antivirusprogram som jag testat som jag inte upplever att påverkar datorns prestanda (annat än när den genomför fullständig scanning av datorn, vilket sker en gång i veckan som standard).

I sammanhanget kan tilläggas att antivirusföretaget McAffe ofta nästlar sig in på datorer genom att deras program följer med vid installation av program från andra företag, om man inte aktivt kryssar bort detta ”val”. Det är aldrig bra att köra antivirusprogram från mer än en leverantör; avinstallera alltså McAffe om du inte vet med dig att du aktivt installerat det och verkligen vill behålla det.

Ibland kan ovanstående problemområden även påverka internethastigheten; när datorn är så belastad att den inte orkar med. Utöver ovanstående två vanliga huvudorsaker kan det naturligtvis finnas en mängd andra anledningar till att en dator blivit långsam. Om datorn ifråga aldrig varit snabb kan det var idé att se över hur den är bestyckad, t.ex. vad gäller minne:

Arbetsminne (RAM-minne)
När affärerna nuförtiden säljer billiga datorer med 64-bitars Windows installerat, låter de uppenbarligen ofta bli att anpassa hårdvaran; 64 bitars Windows kräver ungefär dubbelt så mycket minne som 32-bitars Windows, och har man inte minne nog måste datorn ”swappa” mot hårddisken. Att datorn ”swappar mot hårddisken” innebär att operativsystemet, när arbetsminnet (RAM-minnet – snabbt men dyrt) blir fullt, tvingas skriva delar av arbetsminnets data till hårddisken (långsammare, billigare minne). När datorn senare åter behöver komma åt den delen av arbetsminnets data som placerades på hårddisken, måste dessa data läsas upp till det snabba arbetsminnet och någon annan del av arbetsminnet placeras på den långsammare hårddisken – data byter alltså tillfälligt plats mellan RAM-minne och hårddisk. Swap är engelska för byta.
Detta problem kan lösas genom att man sätter i mer arbetsminne (RAM-minne) i sin dator och / eller genom att man byter till en SSD-hårddisk, en nyare typ av hårddisk som saknar rörliga delar och är mycket snabbare än den äldre men billigare sorten med roterande skiva.

Andreas Jansson