Viktigt beslut togs av medlemmarna på Föreningsstämman i Kyrkans Hus Fristad

På onsdagskvällen höll TKF Fiberförening sin första ordinarie Stämma med ett stort antal medlemmar närvarande.

Ett rungande ja på projektgenomförande i enlighet med styrelsens förslag gör att medlemmarna i TKF Fiberförening kan se framtiden an med tillförsikt.
Ett toppmodernt fibernät kan projekteras, ja faktiskt så har projekteringen i området som nu berörs av Vattenfalls nedgrävning av elkablar i mark redan startat.

Denna samordning av el och fiberkommunikation i samma förläggning är en kostnadsbesparing för båda parter och för TKF kan det röra sig om 250000 kr som sparas av denna anledning.
Styrelsens ordförande berättade på stämman att redan så ligger nu drygt 400 meter fiberslang i marken vid vägen upp till Vädhöjden i Tärby.

Styrelsens förslag för att finansiera fibernätet fick också ett kraftfullt ja från föreningens medlemmar.
Beslutet innebär att insatsen betalas på tre betaltillfällen och den första insatsbetalningen på 6000 kr sker senast den 30 april, den andra tidigast under oktober månad i år.
Först när allt är byggklart och driftsatt så sker slutbetalningen vilket förhoppningsvis hamnar under de 5500 kr vilket styrelsen satt som ribba i sitt nu antagna förslag.

Kommunens IT-strateg Johannes Adolfsson och Regionens Tore Johnsson liknade fiberföreningarna vid en folkrörelse som pågår i hela Sverige likt den när elektrifieringen av landet genomfördes men även om de krediter, lånegarantier och ekonomiska stöd som finns tillgängliga.

Ordförande manade medlemmarna att nu påverka ännu fler att bli medlemmar, föreningen har nu en medlemsanslutning i Komlösa och Öna By på ca 80 % i övriga områden ca 55 %.
En stor medlemsanslutning gör att samtliga medlemmar får en lägre anslutningskostnad.
Inom kort finns det en anslutningsblankett på Hemsidan med Fiberföreningens Bankgirokonto angivet som gör anslutningsförfarandet enkelt för medlemmarna.

Protokoll från stämman läggs ut på vår hemsida efter justering där den nyvalda styrelsen presenteras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *