Sommarinformation från TKF

Lite information så här i semestertid från ordföranden.
Vattenfalls mannar har nu nått fram med fiberkabeln till mobilmasten (denna skall inte anslutas till fiber) vid Öna-vägen ca 1000 meter från landsvägen i Tärby.
I Tärby startar nu ytterligare en samförläggning (el / fiber) som bland annat ringlar sig förbi Tärby kyrka upp till Esstorp.
Ett arbetslag arbetar sig från Falskog över Gretlanda vidare förbi Söderlid för att möta redan klart el och fibernät vid Tomten på Finnekumlavägen.
Semestertid gör att arbetena avstannar något men vi kan konstatera att Fiberföreningens samarbete med Vattenfall har gått mycket bra.
Vi har också försökt pressa Skanova att upplåta en tomslang utefter vägen mellan Tärby och Väla men de är orubbliga, de upplåter eller säljer aldrig någon tomslang.
Denna inställning kommer att behandlas av Regeringen nytillsatt bredbandsforum, LRF har en representant i denna gruppering som kommer att lyfta frågan enligt vårt svar från infrastrukturansvarig i LRF Björn Galant och riksordföranden i LRF Helena Jonsson. Säkerligen finns det många tomma fiberslangar i vägarna som på detta sätt inte blir nyttjade vilket ju är helt galet. TKF Fiberförening har, som tur är, en alternativ lösning som inte blir så kostsam för att nå Välaområdet.
Föreningen har i dagsläget 175 anslutningsavtal och ytterligare några är på gång. Drygt en miljon kronor har medlemmarna betalat i anslutningsavgifter vilket gör att alla fakturor går att betala utan belåning. Styrelsen förbereder nu nästa utskick till medlemmarna i september för nästa inbetalning (6000 kr) som enligt avtalet skall ske i oktober. Som ni säkert vet sker slutreglering av kostnaden när nätet är färdigbyggt.
Er ordförande fick en fråga från ny medlem för någon vecka sedan angående arvode till styrelsen. Mitt svar att ingen styrelseledamot erhåller någon ekonomisk ersättning lugnade henne på denna punkt.
I Fotskäl startas nu en ny fiberförening som har hamnat i samma situation som vår, att omgående fixa en ekonomisk förening för att hänga med Vattenfalls snara nedgrävning av elkabel. De vill kopiera våra utskick som de anser hade hög kvalité och vi har nu varit behjälpliga.
Nästan otroligt när man tänker tillbaks ett halvår, att ett antal engagerade människor på landsbygden kan åstadkomma så mycket på denna korta tid.
Fortsätt nu att njuta av sommartider.
Hälsningar Åke Jansson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *