Årsstämma i sommarvärme

TKF höll sin ordinarie stämma i sommarvarmt väder vilket kan vara orsaken till att det endast infann sig 19 medlemmar av föreningens totalt 214 medlemmar.

Stämman inleddes med information från vår KO (kommunikationsoperatör). Oscar Söderberg från Net at Once informerade om vilka förändringar som sker när nu TKF Fiberförening tecknat nytt femårigt avtal med företaget. Den nya perioden startar 1/1 2019 men föreningen fick redan från 1 januari 2018 ta del av ett bättre TV-utbud där även byte till nyaste modellen av router (mediaomvandlare) kan göras till reducerat pris och om routern är trasig få göra ett byte till ny (senaste modellen) utan kostnad. SAPPA kommer också att uppgradera programvaran i TV-boxarna men redan idag är det möjligt att spola fram och åter i inspelade TV-program. Vid tillval av kanalpaket går det att välja paket med Play-funktion (dessa kanalpaket beställs direkt från SAPPA). Information om ny teknik kommer vi som tidigare att beskriva på denna hemsida i samband med att förändringar blir aktuell. Ytterligare ett informationsmöte kommer att hållas till hösten då samtliga tjänsteavtal med våra medlemmar måste förnyas på grund av att befintliga avtal löper ut vid årsskiftet. För de som då önskar hastigheten 1000/1000 Mbit per sekund återkommer möjligheten att göra detta för en extra kostnad på 99 kr/månad när nytt avtal tecknas. I samband med att nytt kollektivt 5-årigt avtal tecknas sker en mindre prissänkning på dessa tjänster. Det öppnas också en möjlighet att välja tjänster från ”öppen plattform” för de som så önskar. Efter avslutad information fick Oscar ta emot en spontan och uppskattande applåd från de församlade.

På årets stämma som leddes av Lotta Liedberg fick medlemmarna ta del av det gångna årets räkenskaper som visar att TKF har en sund och god ekonomi. Vinsten för år 2017 var något lägre än föregående år vars huvudsakliga orsak beror av att TKF nu har en kostnad för tecknat SLA-avtal med Eltel, denna tjänst var under de tre första verksamhetsåren kostnadsfri. Föreningens SLA-avtal innebär att vi vid allvarligt fel i nätet kan erhålla påbörjad felavhjälpning inom fyra timmar dygnet runt årets alla dagar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2017. Det blev även omval på samtliga poster helt i enlighet med valberedningens förslag.

Protokoll Stämma TKF 2018-05-07

Förvaltningsberättelse TKF för år 2017

Åke Jansson

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *