Valberedningens förslag 2012-04-04

Valberedningsutskottets Förslag till Stämman 2012-04-04
TKFs styrelse skall bestå av sju ledamöter och två suppleanter.
Föreningen skall ha en revisor och en revisorssuppleant.

Styrelse
Åke Jansson, ordförande Ön
Jimmy Bergsten, ledamot (sekr) Tärby
Linda Wilhelmsson, ledamot (kassör) Komlösa
Annika Eriksson, ledamot (kassör) Komlösa
Christer Kalén, ledamot Tärby
Tommy Källmark, ledamot Komlösa / Tärby
Linus Andrén, ledamot Finnekumla
Rickard Alexandersson, suppleant Rångedala
Roland Karlsson, suppleant Falskog

Revisor
Kjell Andréasson, revisor (auktoriserad) Komlösa
Revisorssuppleant
Siv Gustavsson, Längjumsbyn

Valberedningen till Stämman
Magnus Liedberg Tärby – sammankallande
Gunilla Nilsson Komlösa
Rolf Carlsson Tärby
Joakim Svensson Rångedala

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *