TKF Årsstämma

Årets föreningsstämma hölls i Tärby Hembygdsgård 18 april.
Efter ett par år med Covid-epedimi och lågt deltagande deltog denna kväll ett 20-tal medlemmar.
Det är nästan en fördubbling mot deltagandet 2022.
Det blev omval av nästan hela styrelsen, ”Jan i Väd” (Jan Gunnarsson) hade undanbett sig omval, därför skedde nyval av Peder Redig välkänd i solcellskretsar. Vi hälsar Peder välkommen till fiberstyret! Varmt tack Jan för din insats dessa år.
Undertecknad omvaldes trots ålder till ordförande ännu ett år.
På mötet manade vi alla att helst övergå till auto- eller e-faktura, vi hoppas minska antalet påminnelsefakturor som endast leder till onödig kostnad för våra medlemmar. Fakturering via mejl är så lätt att missa, TKF senaste kontoutdrag visade att vi har 22 missade betalningar vid förfallodatum 31 mars.
I dessa ekonomiskt svåra tider är kostnad för påminnelsefaktura en helt onödig kostnad.
Mötesbesökarna fick en kort information inför nytt 5-årigt gruppavtal med start 1 januari 2024, det viktiga nu är att ej binda upp sig mer än till nyår med extra TV-kanaler. Nytt gruppavtal innebär trolig övergång från Sappa till Telia IP-TV som erbjuder lägre pris och även har en streaming-tjänst. Ändå vet vi med säkerhet att IP-TV ökar i pris, däremot sker en prissänkning av internettjänsten via gruppavtal.
Mer information om kommande förändring sker när Styrelsen undertecknat nytt avtal och alla detaljer har klarnat.
Protokoll från föreningsstämman finns på denna hemsida snarast det är justerat av valda personer.

Åke Jansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *