Styrelseprotokoll 2012-04-22 sammanfattning

Den nya styrelsen, som valdes vid ordinarie stämma, startade mötet med en kort presentation.
Beslut i korthet.
Styrelsen beslutade att projektering nu skall ske i hela föreningens område, klart senast 30 juni.
Vattenfalls arbete i området har startat vilket innebär att vår fiberslang nu samförläggs med deras elkablar.
Fiberföreningen har fått momsregistreringsbevis av Skatteverket, giltigt från den 30 mars vilket innebär att all moms på fakturor återgår till föreningen.
Muntliga markupplåtelseavtal är gällande vilket underlättar markombudens arbete, senare delas skriftliga avtal ut inklusive kartbild.
Arbetet med förfrågningsunderlaget till upphandling av kommande fibernät pågår, ansvariga Annika Eriksson och Christer Kalén.
Nästa styrelsemöte den 6 maj.
Hela protokollet finns tillgängligt hos ordf. Åke Jansson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *