Stamnätets dragning i stora drag möjliggör kostnadskalkyl

Mikael, Tommy och Åke från TKF Fiberförening samt representanter från Tämta och Avelstomtens telestationer planerade igår tillsammans med Kommunens IT-strateg stamnätets sträckning från Rångedala telestation till Tämta.
Hela detta nät bekostas av Borås Kommun med hjälp av de olika bidragen som står till kommunens förfogande.
Kostnaden i vår fiberförening (TKF) sänks väsentligt på grund av detta kommunala nät. Sträckningen gör även att fler fastigheter går att ansluta, bland annat byn Gravryd och fastigheter från telestationen i Rångedala vid gamla R 40 samt vid vägen utefter Varnumsvägen och vidare upp förbi skolan. Från Rångedala skola löper nätet vidare in utefter den lilla grusvägen upp till Falskog. Från Falskog följer stamledningen vägen genom Gretlanda – Söderlid – Tomten över Ön upp till landsvägen i Tärby.
Från Tärby kommer stamledningen att följa landsvägen ner till Annestorpsvägen för att gå vidare till Komlösa. Från Komlösa går stamnätet ner över Backa för att avslutas på andra sidan Borgstenagränsen vid mobilmasten på Kråkarp. Här slutar ansvaret för TKFs del och övergår på Avelstomten och Tämtas fiberföreningar. Vi hoppas nu att även Länsstyrelsen anser att detta är den bästa sträckningen för att undvika bottenlösa mossar m.m.
Fiberföreningen påbörjar nu omgående upphandlingsunderlaget för att snarast få in nödvändiga anbud. Utan att veta stamnätets sträckning har det varit omöjligt att ta fram den ungefärliga totalkostnaden.
Det är ingen överdrift att säga att alla var nöjda med resultatet av kvällens möte i Stadshuset.
För TKF Fiberförening gäller det nu att skriva markupplåtelseavtal, de kontakter som redan tagits visar på stor förståelse. Att fibernätets möjligheter ger ett lyft för hela bygden och gör också att fastigheterna blir mer attraktiva. Om anslutningsprocenten ökar något i föreningen så kan anslutningskostnaden bli mycket förmånlig.
Åke Jansson – TKF ordförande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *