Stämman 16 juni 2015

Vid TKF årsstämma 16 juni infann sig 22 röstberättigade medlemmar som bjöds på enklare fika och även kunde se samma dags nystartade solcellspaneler som nu genererar ström till Tärby Hembygdsgård och indirekt till TKF fibernät. Vid stämman valdes Markel Bertilsson in som ny styrelsesuppleant efter ”Sussie” Dahlqvist som avsagt sig omval, tack alltid glada och engagerade Sussie för allt ditt engagemang!

På stämman röstade samtliga ja för en stadgeförändring som ger framtida markersättning till fastighetsägare som har stamnät med ledningsrätt på sin mark om fibernätet säljs, eventuell försäljning får enligt stödregler ske tidigast år 2021.

Under punkten övriga frågor fick styrelsen i uppdrag att omgående lösa långvarigt problem hos en medlem med både fakturaproblem och brus i telefon. Arbetet är påbörjat och förhoppningsvis helt utrett och klart under kommande vecka.

Stort tack till Lotta Liedberg som så förtjänstfullt ledde årets stämma.När stämmoprotokoll är justerat kommer det ut på denna hemsida.

Fredag 26 juni kl 14 är alla välkomna till officiell invigning av Tärby Fritidsförenings solcellsanläggning och den med Kyrkans hjälp utbyggda parkeringsplatsen, denna parkering betjänar också besökare till kyrkan som saknar egen parkeringsplats. När alla goda krafter samverkar når vi avundsvärt goda resultat ute i våra mindre byar.Ι

Program vid solcellsinvigning

  • 14:00 Gästerna hälsas välkomna (Markel, alt Per) Kort bakgrund
  • 14:05 Åke berättar om parkeringsplatsen
  • 14:10 Kyrkans företrädare klipper bandet vid trappan ner till parkeringsplatsen.
  • Underhållning av Elin
  • 14:20 Åke, berättar om Tärbysol
  • 14:30 Tom trycker på knappen som sätter igång solcellerna. Säger några ord om hur kommunen tänkte
  • Underhållning av Elin
  • 14:45 Så fungerar solceller – information från leverantören
  • 14:55 Ny batteriteknik, typ Tesla (Johannes Adolfsson, kommunen)
  • 15:00 Markel alt Per tackar för allt stöd och bjuder in till förfriskningar

Hör av er om något verkar oklart, önskar er alla en fin sommar – Åke Jansson (TKF ordf.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *