Sammanfattning från informationsmötet i Roasjö

TKF Fiberförenings ordförande sammanfattar nedan informationsmötet i Roasjö bygdegård, där ett 40-tal representanter från fiberföreningar i Västra Götaland hade samlats den 18 jan start kl 15.00.

Göran Andersson ordförande i Roasjö fiberförening hälsade välkommen, denna förening kan snart låta ljuset flöda i fibernätet och medlemmarna får då sina 100 Mbit eller 1000 beroende på vilken månadskostnad de nu vill betala för in i husen.
Det mesta av deras arbete verkar ha präglats av fast målmedvetenhet och fullständig enighet att till lägsta kostnad bygga detta nät och huvuddelen av alla boende har anslutit sig. De tror att slutnotan hamnar runt 15000 kr per ansluten fastighet, med tanke på de långa avstånden i denna bygd så har de verkligen lyckats hålla ekonomin i schack.

Därefter berättade Camilla Svensson, som även arbetar på länsstyrelsen med bredbandsfrågor, om hur hon tillsamans med de boende bildat Norra Vilske Kleva fiberförening. De har nu skrivit anslutningsavtal med 254 fastigheter (dec 2011). Då de har kalksten i stora områden som nästan går upp till ytan så är det svårigheter att plöja ner fiberrören, vilket fördyrar. De har även i ett område beslutat att lägga vatten och avlopp i samma schakt vilket lett till att en del misstänksamhet om kostnadsfördelningen kommer att bli rättvis. De räknar med att i medeltal gräva 400 meter per fastighet (i Roasjö var samma mått ca 450 meter). Kostnaden efter stöd är projekterad till 16000 kr plus moms per fastighet, totalt 20000 kr. De gräver ca 10 mil och på den sträckan har de 52 skåp. Kostnaden överstiger 200 Euro vilket gör att upphandlingskrav gäller men den är då den förenklade varianten. Läs mer info på denna länk (öppnas i nytt fönster / flik):
http://www.falbygden.info/sida2.html
Camilla berättade att om en förening skall få momsskyldighetsredovisning krävs ett aktivt företagande som har verksamhet och säljer varor och tjänster.
Samråd är ett lagkrav, vid schackting t ex ledningsdragning; beskriv syftet tydligt, beskriv hur påverkan minimeras, välj helst en problemfri dragning.
I samband med detta rekommenderade Camilla dessa länkar:
TUVA – Jordbruksverket www.sjv.se/tuva
Här går du in i databasen TUVA. Där kan du se resultatet av ängs- och betesmarksinventeringen. Du kan se var markerna finns och vilka speciella naturvärden. :
Fornsök – Riksantikvarieämbetet www.raa.se/cms/fornsok/start.html
I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser..
Det krävs dispens/tillstånd om man ledning går naturvårdsområde och biotopskyddat område mm, rör det sig om vattenverksamhet så tar det lång tid för myndighet att besluta. Tydliga kartor krävs för handläggningen.

Anders Lindauer på Companion med kontor i Borås redovisade vad de kan vara behjälpliga med, de har jurist och rådgivningen är i regel kostnadsfri.
Han berättade att insatsen i föreningen måste vara återbetalbar.
Ingrid Öhlund från Lantmäteriet talade om rådighet till markresurser, avtal, servitut, ledningsrätt mm, ett sätt att förvalta en fibernät är att med Lantmäteriets hjälp skapa en ”Gemensamhetsanläggning” i likhet med våra vägsamfälligheter. Kostnad för en lantmäteriförrättning (gissningsvis i vår förening ca 50000 kr) är även stödberättigad.
Mer om detta går att läsa på följande länk:
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_Page.aspx?id=26623

Viktigt att ha en ledningsrätt också då ett markavtal endast gäller så länge den undertecknade är ägare av fastigheten.
Vid ägarbyte kan det uppstå stora problem om denne inte är positiv till fiberkabel i markerna.

Något som betonades under mötet var att det i stadgarna skall stå att insatserna skall vara ”frivilligt ovilkorat ägartillskott”.

Från denna förening  som hade två representanter på mötet kan vi också kolla in denna länk.
http://www.barfendalfiber.se/Barfendal_Fiber/Hem.html

ÅJ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *