Lantmäterimöte Tärby april

21 och 23 april kl 16 kallar Lantmäteriet till möte i Tärby Hembygdsgård. Berörda markägare har fått kallelse via post i sin brevlåda i dagarna.
Grunden till kallelsen är de avtal som skrevs mellan TKF Fiberförening och berörda markägare före nergrävning av fiberslang år 2012 och 2013. Lantmätaren har kontrollerat markägareavtalen och inmätningsfiler, i enlighet med avtalstexten bildas nu ledningsrätt som gör att allt blir dokumenterat och säkerställt. Ingen tveksamhet får råda i framtiden, ägarbyten kan ske utan problem om var fiberkabeln ligger. Vid grävning och framtida arbeten i omedelbar närhet till fiberkabel är det TKF Fiberförenings skyldighet att kostnadsfritt markera var fiberkabeln ligger. Beställning av utsättning kan göras genom att kontakta TKF  styrelse eller via ”ledningskollen”, samma princip som Vattenfall tillämpar. Utsättning är helt kostnadsfri för beställaren. Ofta brukar endast ett fåtal markägare komma på dessa förrättningsmöten men alla skall känna sig varmt välkomna.
Fiberkabel på tomtmark berörs ej av ledningsrätten, undantaget är om fiber fortsätter vidare till fler fastigheter och ej slutar vid husväggen. Finns det frågor om kommande förrättningsmöten går det bra att ringa till Dan Örn Lantmäteriet i Kinna telefonnummer 0320 -16913 eller undertecknad ordförande som också är närvarande på båda mötena.

Åke Jansson – Ordf. TKF Fiberförening, telefon 033-265500.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *