Beröm från Länsstyrelsen

Borås samtliga fiberföreningar träffas för informations och kunskapsutbyte regelbundet ca varannan månad. Vid senaste fibermötet 30 oktober i Seglora medverkade både VG-Regionens Tore Jonsson och Länsstyrelsens Monica Ek-Remmerth.
Båda ansåg att Borås kommun intar en ledande roll i länet, Tore tackade för det stora arbete fiberföreningarna utfört i Borås kommun.
Representanterna från länet och Regionen har sett att det är tre kommuner i länet som är riktigt bra och Borås tillhör denna skara. Borås IT-strateg Johannes Adolfssons insats för utvecklingen har imponerat och är ett föredöme för övriga kommuner. Susanne Krönström från Spitvision informerade om kommunens satsning (400 mkr) på fiber i samtliga tätorter och hur fibernäten kan samverka i framtiden. Stadsnätet finansieras helt av egna medel (inga skattemedel ingår). Borås kommuns snabba fiberutveckling säkerställer målet att de flesta kan få fiber senast år 2020. Fiberföreningarnas arbete inriktas nu på att upphandla ett gemensamt drifts och serviceavtal.

Åke Jansson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

När du skrivit ditt meddelande, besvara även räkneuppgiften nedan, för att visa att du är en människa innan du trycker på skicka-knappen (detta förhindrar att skräpmeddelanden skickas från robotar). *