Låg hastighet – några timmar

Denna onsdag kväll fick vi uppleva ett större fel som drabbade samtliga i vårt nät. Felet var avhjälpt efter några timmar ca kl 23.00.

Net at Once driftsinformation beskriver felet på följande sätt:

Akut Planjobb av TeliaSonera

Arbetet påbörjades: 2017-07-19 20:30

Arbetet beräknas klart: 2017-07-20 02:00

Påverkad tjänst: Internet, TV och telefoni

Information:TeliaSonera utför under kvällen och natten ett akut kabelarbete/kabelskarvning på grund av tidigare fel i nätet.

Tjänster som kommer att påverkas i samband med planjobbet är TV, internet och telefoni.

Alla våra kunder som har TV via oss kommer att påverkas under arbetet.

För kunder i och i närheten av Borås, Jönköping och Värnamo påverkas även internet och telefoni.

23:30 – Arbetet är slutfört.

Åke Jansson