Orsak till problem vid byte till IP-telefoni

Några av er har fortfarande problem vid portering av sin fasta telefon.
Vid min kontakt med NetAtOnce visar det sig att problemet hänger samman med att personnumren ej stämmer överens. Telefonen har tidigare varit skriven på sambo, maka – makes namn och personnummer och det måste vid överföring vara samstämmigt för att Telia skall tillåta portering.
Har ni fortfarande inte fått er telefon porterad ring då NetAtOnce kundsupport telnr. 0771-404400 så löser de ert problem.
När telefon via fiber är klar ser du detta genom att indikatorlampan för fast tele lyser med fast sken (slutar att blinka). Koppla då in er fasta telefon via det gröna Tele 1 uttaget (uttag nr 2 från vänster sett).

Med vänlig hälsning, Åke Jansson

Telias felaktiga infobrev

Hej go´ vänner, så här i ”elfte timman” oroades ni troligen( liksom jag själv) av Telias brev som kom med posten idag. Uppsägningstiden är tre månader skriver Telia i brevet, det är felaktig information vilket jag vet av tidigare skriftligt svar från Telia. För att vara riktigt säker ringde jag själv upp Telias kundtjänst i kväll och fick efter ca 50 minuters väntetid prata med en trevlig värmländska vid namn Britt Nordström som beklagade Telias felaktiga informationen. Telia kommer att reglera eventuell återbetalning i efterhand med utbetalningskort eller via autogiro om sådant finns registrerat tidigare. Sprid gärna denna information till era grannar som kanske oroar sig för en onödig abonnemangskostnad.
Med vänlig hälsning
Åke Jansson
PS
Jag klippte av Telias gamla kopparledning den 29 december och rekommenderar andra att göra detsamma då den numera endast kan funka som riskabel åskledare när den tiden närmar sig.
DS.

Portering av fast telefon start 23:e till den 27 december

NetAtOnce porterar nu de fasta telefonabonnemangen för er som beställt IP-telefoni.
Du märker att det övergår till IP-telefoni genom att Tele 1-porten på routern lyser med fast sken, flytta då över telefonen till motsvarande uttag på routern. Startar inte din IP-telefoni, testa då med att bryta strömmen till routern ett kort ögonblick. Cirka 10 minuter efter återstart bör du ha din IP-telefoni enligt råd från NetAtOnce. Kvarstår problemet kontakta NetAtOnce kundservice: 0771-404 400. Flytten sker med start den 23 december och avslutas den 27 december.
OBS
Viktigt är att ni gjort er beställning av IP-telefoni direkt från NetAtOnce. Om du missat detta gör det omgående, det tar nämligen fem arbetsdagar att genomföre flytten och det finns en hel del helgdagar som försvinner.

Med vänlig hälsning Åke Jansson

Kort information om inkoppling av telefoni

För att få telefonin att fungera skall man koppla telefonen till det uttag som heter ”Tel 1” på routern.
Observera att uttagen för telefoni sitter i den ordning som lamporna indikerar på framsidan. Dvs. längst till vänster sitter ”Tel 2” som vi inte skall använda.
”Tel 1” är det uttag som sitter närmast portarna för internet.

På de flesta nyare telefoner kan man lossna kabeln från själva proppen genom att trycka på den lilla plastbiten och dra kabeln utåt. Denna kabel skall sedan fungera i ”Tel 1” jacket.
Om man vill använda de befintliga telefonjacken i huset behöver man använda en så kallad mellanpropp.

Mellanpropp (bild hämtad från http://www.clasohlson.com/)

Detta uttag sätter man i sitt första telefonjack och kopplar en kabel mellan uttaget och ”Tel 1” porten på routern.
RJ11 kallas kontakttypen men det är en vanlig telefonkabel som man kan köpa i de flesta elektronikaffärer.

Kabel med RJ11 kontakter (bild från http://www.clasohlson.com/)

Det går att beställa mellanpropp från NetAtOnce och man tar då kontakt med deras kundtjänst. Om man endast har en telefon och inte är noga med de vanliga uttagen kan man som beskrivet ovan koppla telefonen direkt till routern. Observera att alla telefoner inte har en avtagbar kontakt.

Viktigt om telefoni

 

Som kanske även framgick vid mötet i Kyrkans hus i augusti behöver
telefonivalet och eventuell överföring av nummer anmälas av var och en,
direkt till www.netatonce.se/tkf
Krysset på tjänsteavtalet var tyvärr inte tillräckligt.

Du som önskar fast telefoni från NetAtOnce behöver därför anmäla detta
på hemsidan http://www.netatonce.se/tkf. Observera att din nuvarande
teleoperatörs namn måste fyllas i för att NetAtOnce ska kunna ta över numret.

Portering av Telefoni att fylla i

Vill du hellre göra din portering av telefoni per post så kan du skriva ut ovanstående blankett.
Samtliga medlemmar med korrekta e-postadress har även fått detta meddelande via mail.

Vi vet nu att det finns en möjlighet att behålla sin gamla e-postadress hos Telia för den som absolut önskar men det kostar 74 kr per kvartal, tjänsten beställer du av Telia.

Uppdatering om telefoni 13 november NetAtOnce har fått in totalt 116 telefonibeställningar varav 110 är nummerporteringar.
Säkert några som inte har beställt IP-telefoni av NetAtOnce ännu. Kom ihåg att det är ingen fast avgift för telefoni, du betalar endast för varje samtal.

Åke Jansson