Ny rutin vid fiberblåsning till husvägg

Vår entreprenör Eltel har infört ny rutin för fiberblåsning till husvägg.
De blåser nu in fiber till husväggen i första skedet.
Vid senare tillfälle kommer de åter för att föra in fiberkabeln genom väggen och göra monteringen av fiberuttaget. Som utlovat kommer Åke att ringa ca en vecka före monteringen. Den nya rutinen är rationellare (spar tid för alla parter) och gör att tiden som husägare behöver vara hemma blir kortare.
Den nya rutinen blev känd av TKF först idag fredag, vi ber om överseende om detta skapat oro hos någon. Sprid gärna detta budskap till era grannar som inte är flitiga besökare på hemsida.

Test: fiberblåsning till hus

Ett test av utrustningen för blåsning från ”skåp” till husvägg genomfördes idag i Rångedala. Blåsningen utfördes utan problem. Förhoppningsvis har samtliga i Rångedala-området grävt ner slang över tomtmark och borrat hål i husvägg enligt anvisningar på denna hemsida. Ungefär en vecka före fiberblåsning kontaktar TKF (i regel fiberf. ordf. Åke Jansson) ägare till de fastigheter som fibern skall fram till så Eltels personal kan ansluta fiberuttaget inne i bostaden.

Kompressor fiberblåsningBilden ovan: Fiberkabeln matas in i slangen, med hjälp av luften från en kompressor.

Sven med fiber vid husväggHär har fibern kommit ut genom slangen vid husväggen.

Blåsning fiber och fiberuttag monteras

Viktigt meddelande till TKF Fiberförenings medlemmar i Rångedala-området.

I området startar inom någon någon vecka blåsning av fiber in till respektive hus.
TKF måste snarast få klart besked från samtliga fastighetsägare med anslutningsavtal att slang finns nergrävd över tomten till husvägg, att hål är borrat genom vägg och försett med minst 10 mm VP-rör
Att slangen är sektionerad på utsidan av väggen (= det finns ett avstånd på ca 10 cm mellan optoslangen och VP-röret).
Är allt klart enligt beskrivning räcker det att du med mail bekräftar med ett kort OK till undertecknad ake.j@nsson.nu

Händer inom kort ….

TKF Fiberförening (undertecknad Åke Jansson ordf) meddelar berörda fastighetsägare ca en vecka i förväg tidpunkt när fiberuttag monteras på er innervägg.
Montörerna / fiberblåsarna från företaget Eltel önskar (är ett krav) att någon är hemma vid tillfället för denna montering inne i bostaden.

För er som önskar hjälp med borrning av hål i vägg mm så finns vår Roland Karlsson (Rolle som bor i Rångedala).
Ni når honom lättast på mobiltelefon nr 0703-279328

(Några korta sträckor saknar fortfarande optoslang till tomtgränsen, lugn bara den kommer)

Påminn gärna de grannar som ni ser inte är klara med slang in till hus.

Med Vänlig Hälsning

Åke Jansson

Åke Jansson, Ön 1 Tärby – 513 96 FRISTAD
Ordförande TKF Fiberförening Ekonomisk Förening
Telefnr: 033 265500 – Mobil: 0705 424865

Glad Midsommar tillönskas – info om läget och nyhet om tjänster

Som många av er säkert ser går det snabbt med grävning och förläggning av optoslang.
I Tärby jobbar två grävarlag, om ca en vecka kommer det ena maskinlaget att gräva utmed vägen mot Fänneslunda och det andra gräva vidare i byn Komlösa. I Rångedalaområdet kvarstår några kortare sträckor på några hundratals meter, sträckorna är inte bortglömda. Vi avvaktar ett tillstånd från Trafikverket innan ett grävarlag åtgärdar sträckorna.
Många av er undrar säkert över tjänsterna i nätet, styrelsen har nu ett avtal som skall kontrolleras före underskrift. TKF siktar på ett flexibelt paket som vi tror att alla skall bli nöjda med. Stor information sker efter avtalet är undertecknat.
Trevligt Midsommarfirande!

MVH Åke Jansson

Du är själv ansvarig för grävning över egen tomt

I enlighet med anslutningsavtal ansvarar du som fastighetsägare för grävning på egen tomt. Nedgrävning av optoslangen inklusive signaltråd och håltagning i vägg måste vara klar före fiberblåsningen startar för att du som fastighetsägare inte skall drabbas av extra kostnad på grund av att fiberblåsning inte går att utföra. Datum när ovanstående behöver vara gjort: Rångedala vecka 24 (10 juni), därefter sker blåsning av fiber i övriga områden. I första skedet blåses fiber i stamnätet, därefter sker blåsning in till varje enskilt hushåll med start i Rångedala-delen. Prata med era grannar om ni förstår att slang ej är nergrävd över tomtmarken och håltagning i väggen ej är utförd.

Slang, signaltråd och koppling finns för avhämtning hos undertecknad. För de områden som Eltel nu gräver detta år ansvara de för att slang och signaltråd avlämnas vid tomtgräns. I det fall någon i detta område, kanske i samband med annan grävning, önskar lägga ner sin slang över tomtmark finns även möjligheten för er att hämta slang hos undertecknad.

Grävarlaget kräver att tydlig markering görs vid husväggen dit slang och signalnät skall räcka. Då kan de kapa av exakt rätt längd och inga skarvar behöver göras i efterhand på grund av att slangen är för kort. Markering kan göras med en käpp som är vitmålad på toppen t ex.

Den som önskar hjälp med grävningen eller borrning genom husvägg måste anmäla detta snarast.

Har du frågor om något du tycker är oklart, ring mig då gärna.

Åke Jansson, Ön Tärby, Telefonnummer 0705 424865.