Åska och risker för elektronikutrustning

Varmare väder innebär risk för åska, har du inget överspänningsskydd installerat (OBS – ändå inte helt säkert skydd) är bästa sättet för att skydda elektronisk utrusning att dra ur elsladdar till känslig elektronisk utrustning. Kom ihåg att mediaomvandlaren (routern) och TV-boxen är ansluten till eluttag, dra därför ur elkontakter om du befarar åska. Fiberkabeln in till huset leder ingen ström och utgör ingen risk vid åskväder. Du är själv ansvarig för kostnad som uppstår vid skada på mediaomvandlare (router) och TV-box på grund av åska och överspänning i elnätet. Önskar du installera överspänningsskydd eller batteribackup som även benämns UPS kontakta din elektriker eller elföretag för råd.

Telias gamla luftburna kopparledning är en farlig åskledning till ditt hus, montera därför bort den från huset.

Om du inte längre har abonnemang hos Telia finns det ingen anledning att ha kvar kabeln som går från deras stolpe in i huset. Den utgör istället en risk.

Om du inte längre har abonnemang hos Telia finns det ingen anledning att ha kvar kabeln som går från deras stolpe in i huset. Den utgör då endast en ökad risk för skador vid åskväder.

Portering av fast telefon start 23:e till den 27 december

NetAtOnce porterar nu de fasta telefonabonnemangen för er som beställt IP-telefoni.
Du märker att det övergår till IP-telefoni genom att Tele 1-porten på routern lyser med fast sken, flytta då över telefonen till motsvarande uttag på routern. Startar inte din IP-telefoni, testa då med att bryta strömmen till routern ett kort ögonblick. Cirka 10 minuter efter återstart bör du ha din IP-telefoni enligt råd från NetAtOnce. Kvarstår problemet kontakta NetAtOnce kundservice: 0771-404 400. Flytten sker med start den 23 december och avslutas den 27 december.
OBS
Viktigt är att ni gjort er beställning av IP-telefoni direkt från NetAtOnce. Om du missat detta gör det omgående, det tar nämligen fem arbetsdagar att genomföre flytten och det finns en hel del helgdagar som försvinner.

Med vänlig hälsning Åke Jansson

Kort information om inkoppling av telefoni

För att få telefonin att fungera skall man koppla telefonen till det uttag som heter ”Tel 1” på routern.
Observera att uttagen för telefoni sitter i den ordning som lamporna indikerar på framsidan. Dvs. längst till vänster sitter ”Tel 2” som vi inte skall använda.
”Tel 1” är det uttag som sitter närmast portarna för internet.

På de flesta nyare telefoner kan man lossna kabeln från själva proppen genom att trycka på den lilla plastbiten och dra kabeln utåt. Denna kabel skall sedan fungera i ”Tel 1” jacket.
Om man vill använda de befintliga telefonjacken i huset behöver man använda en så kallad mellanpropp.

Mellanpropp (bild hämtad från http://www.clasohlson.com/)

Detta uttag sätter man i sitt första telefonjack och kopplar en kabel mellan uttaget och ”Tel 1” porten på routern.
RJ11 kallas kontakttypen men det är en vanlig telefonkabel som man kan köpa i de flesta elektronikaffärer.

Kabel med RJ11 kontakter (bild från http://www.clasohlson.com/)

Det går att beställa mellanpropp från NetAtOnce och man tar då kontakt med deras kundtjänst. Om man endast har en telefon och inte är noga med de vanliga uttagen kan man som beskrivet ovan koppla telefonen direkt till routern. Observera att alla telefoner inte har en avtagbar kontakt.

Tärby-noden startade den 17 december

Tärby-noden startade idag den 17 december.

Min egen uppkoppling med fiber gick bra men förstår att ett antal av våra medlemmar i området problem.

Obs!
NetAtOnce har för stunden ett stort tryck på registreringar (det är fler än vi som startar upp bredbandet idag). Detta innebär att det i värsta fall kan ta någon/några dagar innan de lyckats gå igenom att registreringar. Efter ni har registrerat er så vänta några minuter och prova att komma åt någon annan hemsida. Fungerar det inte så prova att starta om routern genom att dra ut strömsladden och låt den vara ute i några sekunder innan ni sätter tillbaka den. Fungerar det inte så vänta tills imorgon och testa igen. Har ni frågor om er registrering kan ni kontaka NetAtOnce’s kundtjänst på telefonnummer: 0771-40 44 00

Hastighetsmätning

När ni kommit igång med internet kontrollerar enkelt er uppkopplingshastighet genom att gå in på http://www.bredbandskollen.se/

Där finns också en ”åtgärdsguide”, med förslag på åtgärder om man inte kommer upp i förväntad hastighet, titta gärna på filmen ”Din dator och programvara”.

Med vänliga hälsningar från ordföranden i TKF – Åke Jansson.

Aktivering av TV

TV

Har nu registrerat vår TV-box hos SAPPA.
De fick min adressuppgift, personnummer plus cam-nummer på TV-boxen.
Det var en trevlig dam och allt var lätt.

Nu händer följande

Sappa (tv-tjänsteföretaget) lämnar de registrerade uppgifterna till NetAtOnce (vår internetleverantör).
I morgon på kontorstid gör NetAtOnce i Växjö en inkoppling av medlemmarnas TV, under förutsättning att mediakonvertrarna är registrerade (för Tärby görs det efter den nu pågående starten av noden i Tärby).
Beträffande extra TV-boxar så är det bäst att beställa dessa direkt från SAPPA – de kostar 1495 kr inkl. frakt. NetAtOnce rekommenderar att dessa köps direkt via SAPPA telefon 0774-444 744 eller SAPPA:s eller e-post hej@sappa.se (dessa kontaktuppgifter finns på Sappas hemsida: hemsida https://www.sappa.se/kundcenter).

Ni som har äldre tv-apparater behöver köpa en sladd som i ena änden passar i tv:ns scart-uttag och i andra änden i tv-boxens AV-uttag. Uttaget i boxen verkar inte vara av standardtyp, och man behöver därför vända sig till Sappa för att beställa en sådan (se tel. ovan) – kostar c:a 130-150 kr.

Hälsningar Åke